ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
Στη σημερινή κοινωνία όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κινηθούν μεταξύ του κράτους και των μηχανισμών της εξουσίας από την μια πλευρά και της εμπορευματικής λειτουργίας της αγοράς από την άλλη. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος που αυτοαποκαλείται στις μέρες μας «κοινωνία των πολιτών» και εκφράζεται από τις Μ.Κ.Ο, αναζητεί το ρόλο του στο κοινωνικό γίγνεσθαι και έχει την ανάγκη να οριοθετεί τις σχέσεις του με το κράτος τα πολιτικά κόμματα και την αγορά.
Η Κοινωνία των Πολιτών επιδιώκει να είναι όλο και πιο έντονη η παρουσία της στην
προώθηση νέων αιτημάτων ζωής, καθημερινότητας ανθρωπισμού και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η κοινωνία των πολιτών εναντιώνεται στην γραφειοκρατικοποιηση της
τοπικής διοίκησης και θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων  και της δράσης.
Τα ικανότερα άτομα συνήθως απωθούνται από τις κομματικές διαδικασίες και
 προτιμούν να δραστηριοποιούνται σε Οργανώσεις της λεγόμενης Κοινωνίας των Πολιτών διαισθανόμενοι ότι μπορούν να εκφράζονται πιο ελεύθερα αποτελεσματικότερα χωρίς
ξεπερασμένες κομματικές δεσμεύσεις Όλο και περισσότερο στο χώρο της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών συναντώνται τα πιο καλά μυαλά από το χώρο των διανοούμενων,
των επιστημόνων των ακτιβιστών και των ενεργών πολιτών.
Η σημερινή Κοινωνία των Πολιτών θέτει τα όρια της και σε οτιδήποτε έχει σχέση με την
αγορά. Ξεπερνώντας κατά πολύ τον εθελοντισμό της προηγούμενης εποχής και θέλοντας
να είναι πρωτοπόρος των εξελίξεων διεκδικεί ένα διαφορετικό αξιοκρατικό σύστημα από το καθαρά εμπορευματικό.
Όποια και να είναι η σύσταση και η δυναμική των
Μ.Κ.Ο και των τοπικών οργανώσεων αναλαμβάνουν εξίσου σημαντική ευθύνη στο να
ανταποκρίνονται στην αγωνία και τη θέληση των πολιτών για κοινωνική συνοχή. Οι πολίτες πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι η συμμετοχή τους και η βοήθεια που προσφέρουν στις Μ.Κ.Ο
συμβάλει πράγματι στην εξισορρόπηση ενός ακραίου ατομικισμού και
ανταγωνισμού και στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις
πραγματικές στους ανάγκες. Να ξεπερνούν τους φόβους που διάφορα
κέντρα προσπαθούν να καλλιεργήσουν για να τους εξουσιάζουν και το
κυριότερο να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.